گربه را به سرپرستی بگیرم یا خریداری کنم؟

تعدادی از موارد احتمالاً در تصمیم شما در مورد گرفتن بچه گربه یا گربه بزرگسال تأثیر می گذارد. هر دو تجربه می توانند سودمند باشند ، انجام برخی تحقیقات کمک می کند تا حیوان خانگی شما به عضوی خوشحال و همراه با خانواده تبدیل شود. هیچ پاسخ درست یا غلطی در مورد اینکه گربه بزرگسال […]

هزینه های نگهداری از یک گربه

هنگامی که می خواهیدیک گربه را به زندگی خود وارد کنید ، هزینه های زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود تا مطمئن شوید که می توانید درطول زندگی از حیوان خانگی خود به درستی حمایت کنید. خرید یک گربه هزینه چندانی ندارد ، به خصوص اگر شما تصمیم به انتخاب یک گربه […]

بستن
مقایسه
X